Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en volledige vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer doelmatige en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, te interpreteren en te gebruiken in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie ambieert haar leden de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun Kung Fu, alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKS GEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het zeker niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er vervolgens op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.